Здравейте туристи

Туристът е човек, който намира най-трудния път за да иде там, където няма абсолютно никаква работа… Туризма – пътуване с цел отдих и развлечение, динамично-развиващ се стопански отрасъл или просто […]

Към статията