Национални паркове

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Национален парк „Рила“

Национален парк „Централен Балкан“

Национален парк „Пирин

Национален парк Централен Балкан

Централен Балкан забележителностиНационален парк Централен Балкан е сред най-ценните и най-големи европейски защитени територии. Създаден е през 1991 г., за да съхрани завинаги в полза на обществото неповторимата природа на Средна Стара планина и свързаните с нея традиции и поминък. Сред величествени пейзажи, паркът опазва първични местообитания на редки и застрашени видове и съобщества, саморегулиращи се екосистеми с изключително биологично разнообразие от световно значение за науката и културата. Той има важно значение за системата от защитени територии. Девет строги резервата заемат близо една трета от територията – Боатин, Царичина, Стенето и Джендема, Козя стена, Северен Джендем, Пеещи скали, Соколна и Стара река. Първите четири от тях са част от световната мрежа биосферни резервати по Програмата „Човек и биосфера” на ЮНЕСКО, а а паркът и осем от резерватите са в Списъка на представителните защитени територии на ООН.

Разположен в централните части на Балкана, на площ от 716 км2, паркът впечатлява с климат – своеобразен кръстопът на облаци и ветрове, с релеф – богат на внушителни каменни зъбери и скални венци, пещери, дълбоки ждрела, заоблени била и сурови върхове. Тук са старопланинският първенец – връх Ботев и единствения по рода си скален комплекс с вековни гори, стени, пропасти и мощен скален пояс – Джендемите, най-високия на Балканския полуостров водопад – Райското пръскало, уникалната за България система от Ждрела и каньони – Черни Осъм, Стара река, Соколна, Бяла река, Тъжанското ждрело, страховити пещери и бездни – най дълбоката в България пропастна пещера – Райчова дупка. Сред богатствата на парка са неговите гори, те покриват 61% от територията. От тях 3/4са букови, със средна възраст от 140 г., те са едни от най-обширните, компактни и относително неповлияни от човешката дейност букови масиви в Европа. Паркът е изключителен биологичен резервоар за генетичните ресурси на България. Той съхранява над половината от флората на страната ни. Тук са установени около 1900 вида и подвида висши растения, 229 вида мъхове, 256 вида гъби. Десет от растенията не могат да се видят никъде другаде, сред тях са старопланинската иглика, старопланинската теменуга, Ахтаровото шапиче, кернерова метличина. Централен Балкан има определяща роля за съхраняването на застрашени от изчезване, редки и защитени видове като жълта и безстъблена тинтява.

Райското пръскало водопад забележителностиМногообразен е и животинският свят в парка. Централен Балкан е убежище за 21 вида световно и 44 вида европейски застрашени гръбначни животни. Описани са над 2 300 вида безгръбначни животни, 6 вида риби, 8 вида земноводни, 14 вида влечуги, 60 вида бозайници, осем от които имат свтовнозначими популации в парка – снежната полевка, лалугерът, сляпото куче, обикновеният сънливец, балканската дива коза. Дивата котка, благородният елен и кафявата мечка са видове, застрашени в европейски план.

Паркът е обявен за Орнитологично важно място със световно значение, поради ролята си за гнездещите и зимуващите в него птици. Срещат се над 220 вида, от които 123 вида гнездят. Със световнозначими популации са полубеловратата мухоловка, белогушият дрозд, балканската завирушка, балканската чучулига и южният белогръб кълвач. Двадесет и пет вида, сред които орел – змияр, белоопашат мишелов, скален орел, бухал, сив кълвач, имат в парка популации от европейско значение.

Централен Балкан е рай за дивите си обитатели, но и привлекателно място за посетителите. Управлението на парка е създало условия за хората да общуват с природата, без да я увреждат. Информация на входовете в парка и резерватите запознава посетителите със защитената територия и с правилата за поведение, необходими за приятно и безопасно пребиваване в нея. В услуга на туристите са 470 км маркирани и добре поддържани маршрута, за отмора и възстановяване са изградени чешми,места за краткотраен отдих, бивакуване, палене на огън, погледни площадки. Интерпретираните маршрути и атракциони помагат да се осмисли, разбере и преживее природата по естествен и вълнуващ начин, мотивират уважение към местните традиции и култура. Има възможности за многообразни дейности – пешеходен туризъм, езда и велотуризъм, фотолов, наблюдение на птици, растения и едри бозайници. Изградени „Зелени” класни стаи и центрове за обучение, създадени партньорски информационно-образователни центрове, популярните образователни програми „Паркът като класна стая” и „Разходка с рейнджър” все повече утвърждават парка като средище за природозащитно образование. Много измерения имат дългосрочните ползи от националния парк. Той е естествен източник на природни блага, основни за живота на обществото ни днес и за в бъдеще – изобилни води, чист въздух и благоприятен микроклимат, плодове и лечебни растения. Висока е научната, образователната и естетичната му стойност, будеща чувство за гордост от уникалната природа на България.

Централен Балкан - връх КупенаОт 2003 година НП Централен Балкан е член на Европейската мрежа от защитени територии PAN Parks – международно признание за неговата запазена дивата природа и добро управление. От 2005 година паркът поддържа пълния PAN Parks сертификат, а дирекцията развива и разширява бизнес-партньорства с предприемачи в сферата на туризма. Търговската марка на PAN Parks е знак, че наслаждавайки се на първичния свят в този парк, посетителите допринасят за опзаването на Европейската дива природа, уникална част от която е Централен Балкан. От 2006 година паркът е в голямото семейство на Федерация EUROPARC. Заради своите съхранени местообитания и изключително биоразнообразие, се нарежда сред потенциалните места в Единната екологична мрежа НАТУРА 2000.

Национален парк Рила

Национален парк РилаНационален парк Рила е най-големият по територия, създаден с цел опазването на няколко отделни екосистеми, както и на отделни исторически и културни обекти от национална важност. От територията му извира една от най-дългите и пълноводни реки на Балканския полуостров – Марица. Там се извисява и най-високият връх на Балканския полуостров – Мусала.

Националният парк е разположен в една от най-богатите вододайни зони на територията на Балканския полуостров. 2/3 от площта му са покрити от гори. Растителния и животински свят са многообразни. Рила е една от планините, в които туризмът е най-добре развит. На територията на националния парк се намират голям брой курорти, предназначени за зимен и летен туризъм.

Национален парк Пирин

Национален парк „Пирин“ е създаден през 1962 г. с цел опазване на горските масиви, разположени в най-високите части на планината. На територията му се намират два природни резервата с изключително разнообразие на растителния свят.

Национален парк ПиринПаркът представлява особен интерес с големия брой ендемични видове, които могат да се видят тук. На територията му се опазват огромен брой животни, като много от тях са характерни за много по-южни райони.

Разполага с много богато историческо наследство. Пирин като неголяма част от някогашната антична Македония пази следите на много древни и величествени култури – тракийска, старогръцка, римска, византийска, славянска и прабългарска. Част от уникалната атмосфера на Банско се дължи на църквите “Успение Богородично” и “Света Троица”, на къщите-музей на Неофит Рилски и на Никола Вапцаров, Роженският манастир край Мелник и други туристически забележителности в Разлог, Сандански и Симитли.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s