GeoArea

туристически забележителности

ЖИВОТИНСКИ СВЯТ

Червена книга на БългарияСтраната ни е една от най- красивите и няма никакъв спор, че природата е уникална, но ако не спрем да я унищожаваме няма на какво да се наслаждаваме. Без животните ще е много трудно да я възприемем. През векове обаче животните били убивани заради тяхната кожа, месо и дори заради перата. Рано или късно обаче заради хората, които изсичат горите и ги убиват те ще изчезнат  не само от България, но и въобще от света. По тази причина е създадена „Червената книга на България”, в която пише кои животно са застрашени и кои са вече изчезнали.

Червена книга на животните

Страната ни е красива и няма спор, че природата е невероятна. Не можем да възприемем природата без животните в нея, но векове наред те са избивани заради месото, кожата си, перата и подобни причини. В един момент дали заради човека или заради естественият подбор в природата някои от животните са на път да изчезнат като вид от нашата планета и страната ни. В тази статия от няколко части ще обърнем внимание на животните, които са заплашени от изчезване в България и са записани в Червената книга, която съдържа списък с изчезващи, застрашени или изчезнали вече биологични видове.

Царският орел се среща в Европа, Африка, Азия и България като в нашата страна са останали по-малко от двадесет двойки от тези орли. Той е дневна граблива птица и е наричан още „кръстат орел“. Дължината на тялото му достига 80 сантиметра, а размахът на крилете му достигат 2 метра. Избира си равнини с гористи мъхове, дълбоководни местности и райони с камънаци. Хранят се с дребни бозайници като зайци, катерици и лалугери. Хитър начин за лов на плячката си използват като едната птица от двойката я подплашва, а другата птица я издебва в засада. Царският орел е моногамна птица като женската снася 1-3 яйца и често две или три от малките оцеляват.

Бухалът е втората птица, на която ще се спрем в статията. Тя е едра нощна граблива птица като е най-едрата срещаща се в България. Среща се на много места в Европа и Азия и предпочита стари иглолистни и широколистни гори. Живее и в полупустини, влажни низини и сухи каменисти райони. В зависимост от това къде точно живее той се храни с таралежи, змии, прилепи, раци, риба и малките на сърни, елени и лисици. Едрите насекоми като бръмбарите също влизат в неговото меню и най-вече дребните птици на мястото, на което ловува. Женската снася от 2 до 4 яйца, като често храната не достига за всички излюпили се и по-едрите разкъсват и изяждат по-малките си братчета и сестричета (за братоубийството и детеубийството може да прочетете ТУК). Стомахът му е много нежен и след поглъщане на твърди части от жертвите си той ги повръща.

Къдроглав пеликан е птицата, която се среща в България в резервата Сребърна. В Европа те гнездят на още две места, по река Волга, делтата на Дунав и Гърция. Те са с най-големите клюнове при птиците, а костите им са кухи и ги правят доста леки. В кожната торба под клюна те събират уловената риба. Смята се, че те са от най-едрите летящи птици на нашата планета. Най-често се срещат до големи водни площи с много риба в тях, а любимата им храна е шаранът. Женските снасят 2-3 яйца, които мътят 2 седмици.

Белошипата Ветрушка е разпространена в Северна Африка, Южна Европа (където и гнезди) и Азия, а зимува на юг от Сахара. Тя е прелетна птица и предпочита топлите тревисти места с храсти и редки дървета. Тя много прилича на керкенеза, но ноктите и са светли и има ръждиво сиви криле. Храни се с дребни гущери, змии и едри скакалци. Женската снася 4-5 яйца и ги мъти около 28 дни. Гнезди в дупки и пукнатини на скали, като също така намира и подобни пролуки в сгради, когато гнезди в населени места. В България се среща много рядко и е причислена към защитените видове.

Авлигата е наричана още “Чичопей” и “Златен кос”. Тя е дребен вид от врабчоподобните птици като оперението и е много красиво в жълто и черно, а човката и е червена. Характерна за нея са мелодичните звуци, които я издават, но трудно може да се приближи от човек, защото е много плашлива. Авлигата е прелетна птица, като понякога прелита по 7 хиляди километра и зимува в Африка, Индия и островите в Индийския океан. За гнездене си избира места в Европа, Азия и Африка. В България може да се види в овощни градини, лозя, и широколистни гори. Храни се с плодове, насекоми, паяци и гъсеници.

Голямата дропла обитава централна и Южна Европа, както и Азия. Среща се в България и е включена в Червената книга като застрашен вид. Европейските популации не са прелетни докато азиатските се придвижват на юг през зимата. Възрастен мъжки достига дължина до 110 сантиметра, а женските до 80 сантиметра. Най-тежката измерена птица от тях е 21 килограма (като обикновено теглото им варира от 10 до 16 килограма при възрастните). Окраската им е кафяво и бяло с дълга шия, а главите им са сиви. Живеят около 10 години, но има сведения и за екземпляри достигнали 15 години живот.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ И С ПРИВЛЕКАТЕЛНИЯ ЖИВОТИНСКИ СВЯТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЕВЕТАШКО ПЛАТО.

ПРОЧЕТЕТЕ ЗА ПРЕКРАСНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ, ПРОСТИРАЩИ СЕ ИЗ ЦЯЛАТА НИ СТРАНА.

Вашият коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: